Excursie ESA/LUMC 22 juni

Op 22 juni heeft de jaarlijkse NVBM excursie plaatsgevonden. Het betrof twee heel verschillende, interessante locaties. In de ochtend hebben we een bezoek gebracht aan het European Space Agency (ESA) in Noordwijk, de Europese tegenhanger van NASA. We hebben uitleg over verleden, huidige en toekomstige projecten gehad, informatie over de hoeveelheid geld die hiermee gemoeid is en wat ervoor nodig is om een satelliet op goede wijze de ruimte in te krijgen. De locatie waar ontwerpen getest worden alvorens te lanceren (ESTEC) maakt deel uit van het complex en we hebben hier dan ook een rondleiding en uitleg gekregen. Het bezoek werd afgesloten met een rondleiding bij Space Expo, het voor publiek toegankelijke deel waar de ruimtevaart als geheel centraal staat.

Aansluitend hebben we het Leids Universitair Medisch Centrum bezocht. Hier zijn we voorgelicht over pollen. Pollen veroorzaakt vanwege de allergische reacties die ermee gepaard kunnen gaan, overlast en wordt daarom in kaart gebracht. Er blijkt ontwikkeling in soorten pollen die in Nederland voorkomen te bestaan en ook in de periode dat de diverse soorten voorkomen. Logischerwijs is er een relatie met het klimaat en de veranderingen die hierin plaatsvinden, hetgeen meteen de relatie tussen pollenonderzoek en de NVBM verklaart.

fotoExcursie22juni11.jpg

Onze sponsoren