NVBM MSc Scriptieprijs

De NVBM scriptieprijs is een initiatief van de Nederlandse Vereniging ter Bevordering van de Meteorologie (NVBM). Met de prijs wil de NVBM bredere bekendheid te geven aan hoogwaardig atmosferisch (meteorologie en klimaat) onderzoek uitgevoerd door MSc studenten in Nederland. De wedstrijd staat open voor scripties voltooid aan een Nederlandse universiteit waarvan de afstudeerscriptie handelt over een onderwerp met een directe relatie tot de meteorologie of fysische klimaatwetenschappen. Een afstudeerscriptie kan slechts één keer ingediend worden, in het jaar dat deze voltooid is. 

De oproep voor nominaties voor de NVBM scriptieprijs 2023 is hier te vinden.

Winnaars van de scriptieprijs:

2022 - Janina Fraas
2023 - Freek Engel


2023 - Freek Engel

De winnaar van de NVBM MSc scriptieprijs 2023 is Freek Engel. Freek heeft een vernieuwend onderzoek uitgevoerd dat de gevolgen van grootschalige herbebossingsprojecten op de watercyclus in kaart brengt. De jury heeft haar thesis met interesse gelezen, en looft met name de manier waarop verschillende modellen en vakgebieden worden gecombineerd.

De scriptie getiteld “Global tree restoration potential under climate change: implications for hydrological fluxes over land” beschrijft een onderzoek naar de gevolgen van grootschalige herbebossing op de watercyclus en waterbeschikbaarheid. Bosherstel wordt vaak geopperd vanwege de positieve effecten op klimaatverandering (door de opslag van CO2) en biodiversiteit, maar kan ook onvoorziene (negatieve) effecten hebben op de watercyclus. Freek heeft bestaande simulaties met een mondiaal klimaatmodel gecombineerd met een ‘Budyko model’ (een empirisch model voor verdamping, op basis van beschikbare energie en water) en een dataset van vochttransport. In de scriptie wordt getoond dat trends in verdamping, neerslag en rivierafvoer door klimaatverandering, door herbebossing flink kunnen veranderen. Voor ruim een derde van het landoppervlakte leidt dat tot een toename van waterbeschikbaarheid, maar in het algemeen gebruiken de nieuwe bomen dus meer water voor verdamping dan dat er door lokale vocht-recycling aan extra neerslag valt.

Ook dit jaar was de jury onder de indruk van de ingediende scripties. De onderwerpen varieerden van stikstofproblematiek tot klimaatverandering in het Caribisch gebied en van inheemse weersverwachtingen tot zeewind circulaties nabij Jakarta. Ook qua methodes was er grote variatie: van gedetailleerde lokale modellering tot mondiale klimaatmodellen, naast fysieke modellen ook machine learning, en natuurlijk waarnemingen, zowel op basis van satellieten als inheemse kennis. Het vergelijken van scripties, en het kiezen van een winnaar van de scriptieprijs, is daardoor natuurlijk ingewikkeld. Hoe dan ook dankt de jury alle inzendingen, we hebben ze met plezier gelezen en veel geleerd.

2022 - Janina Fraas

De winnaar van de NVBM MSc scriptieprijs 2022 is Janina Fraas. Janina heeft een zeer compleet onderzoek uitgevoerd en een mooi leesbare scriptie geschreven. De jury oordeelt dat haar werk kan bijdragen aan de bevordering van de meteorologie in gebieden waar de beschikbare kennis wellicht nog niet optimaal benut wordt. Janina’s werk is zeer origineel, past bij haar persoonlijke profiel en omvat het geheel van probleemanalyse tot en met volledig meteorologisch eindproduct.

De scriptie getiteld “Enhancing hydro-climate services for farmers in the Global South by combining scientific and indigenous weather forecasts” beschrijft een onderzoek naar de mogelijkheid om inheemse kennis van het weer te combineren met wetenschappelijke weersverwachtingen om tot een hybride, beter product te komen. Janina heeft zich niet laten weerhouden door gebrekkige of incomplete data en ontwikkelt in haar scriptie een beslisboom die hogere skill-scores geeft dan een voorspelling enkel gebaseerd op inheemse kennis of enkel op basis van wetenschappelijke modellen. Zij geeft dus een eerste indicatie van de waarde van hybride weersverwachtingen, al zal verder onderzoek op basis van meer data nodig zijn om de verbetering verder te ontwikkelen.

De jury was onder de indruk van het hoge niveau van de ingediende scripties. De scripties zijn beoordeeld op criteria aangaande inhoudelijke kwaliteit, technische uitvoering, presentatie en relevantie/toepasbaarheid. De scripties beschreven een zeer breed scala aan meteorologisch onderzoek, onder andere over voorspelbaarheid, waarnemingsmethoden en klimaatverandering.


Onze sponsoren