NVBM Science Cafe 17 januari 2024

Bestandsnaam Bestandsgrootte
Presentaties_Science_Cafe.pdf 15.3 MB

Voorjaarssymposium Skyward Perspectives

NVBM excursie 7 juni '24: Whiffle & Green Village

Samenvatting NVBM excursie naar Whiffle en de Green Village

NVBM bestuur

Op 7 juni waren we als NVBM voor onze jaarlijkse excursie te gast bij Whiffle en De Green Village in Delft. Met 30 deelnemers was de excursie goed bezocht. We startte bij Whiffle waar CEO Remco Verzijlbergh een presentatie gaf over het ontstaan van het bedrijf. Whiffle maakt hoge resolutie weersverwachtingen voor de hernieuwbare energiesector (zon en wind) door operationeel de large-eddy simulatie techniek toe te passen. Waar traditionele weermodellen turbulentie parameteriseren wordt in LES de turbulentie groot deels opgelost op het rekenrooster, wat een verbetering oplevert in de representatie van het windveld, turbulentie en wolken. LES is rekenkundig een dure techniek, maar in samenwerking van computer vision wetenschappers van de TU Delft is het model omgezet om te kunnen rekenen op een GPU (Graphical Processing Unit). Dat is dezelfde techniek waarop snelle computerspellen uitgevoerd worden, en die is vele malen sneller dan de traditionele CPUs. Whiffle bestaat 10 jaar, en heeft inmiddels een brede klantenkring.

Vervolgens presenteerde CTO Thijs van Winden hoe de LES techniek naar de klanten van Whiffle wordt, gebracht, i.e. hoe de klanten zelf op een relatief simpel dashboard LES simulaties kunnen inzetten voor de vragen die ze hebben. Bijvoorbeeld als een windpark-eigenaar een nieuwe aanpalende windpark-buurman krijgt, en wil weten hoeveel de nieuwe buur hem wind uit de zeilen neemt. Thijs gaf een live demo, zodat we kunnen zien hoe een en ander in zijn werk gaat. Alle rekenwerk gaat hierbij in de cloud.

De ochtend werd afgesloten door Peter Baas die een korte weer-briefing deed over een LES forecast en de bijbehorende verificatie voor de excursie-dag, en die bijzonder goed uitkwam. Daarna presenteerde hij een modelstudie naar de verandering van het windklimaat op de Noordzee door de aanleg van windparken in het jaar 2050. Er ontstaan aanzienlijke zog-gebieden stroomafwaarts van de windparken. Ook kan per turbine in een windpark worden bepaald hoeveel beïnvloed worden door bovenstroomse turbines.

Na de lunch die werd aangeboden door Whiffle, bezochten we de Green Village op de TU Delft campus. De Green Village is een regelluwe proeftuin waar opstellingen voor klimaatadaptatie en energietransitie in de praktijk worden getest. Het terrein ligt op de locatie waar ooit het faculteitsgebouw van bouwkunde door brand is verwoest. Een aantal visionairen stelde voor niet weer een nieuw onderwijsgebouw terug te zetten, maar een veldlaboratorium in te richten, i.e. de Green Village. Na een korte introductie leidde Marjan Kreijns ons rond over het 1.4 ha grote terrein. Ze toonde samen met haar collega Hannah Sorgdrager experimenten met verschillende boombunkers (daar waar de boomwortels ingroeien) die ook waterberging faciliteren. Daarnaast heeft de proeftuin een intelligente waterberging die zich vooraf leegt als er piek-neerslag wordt verwacht. In opdracht van een waterleidingbedrijf wordt getest hoe diep warmte bij verschillende straatmaterialen de grond indringt tijdens warme zomerperiodes. Bovendien loopt er een onderzoek of een slimme oriëntatie van diverse straatmaterialen microcirculaties op gang kan brengen om tijdens warme periodes ventilatie op te wekken. Arjan Droste test samen met zijn studenten weerstations die worden ingezet voor burgerwetenschap-projecten in Delft. Op het terrein wordt waterstof gewonnen uit “overtollige” zonne-energie en daarmee seizoensopslag van energie mogelijk gemaakt. Een beperkt aantal bewoonde huizen op de Green Village worden hiermee verwarmd. Als afsluiting presenteerde Herman Russchenberg over het Ruisdael project waarin op zes Nederlandse atmosferische observatoria nieuwe investeringen worden gedaan in meetinstrumenten en modelleertechnieken, waarmee de kleinschalige natuurkundige processen van de atmosfeer beter begrepen kunnen worden. We sloten de dag af met een borrel.

Onze sponsoren