Over NVBM

De Nederlandse Vereniging ter Bevordering van de Meteorologie (NVBM) is opgericht op 27 maart 1991 in De Bilt. De leden zijn meteorologische professionals (geweest) in universiteit, weerkamer, research & development, industrie, management, klimaatonderzoek. De vereniging bevordert de weerkundige beroepsuitoefening op wetenschappelijk, maatschappelijk en intermenselijk terrein, het beroepsaanzien, de onderlinge sociale banden en Europese certificering. NVBM is lid van de European Meteorological Society EMS.

Onze sponsoren