Boekenacties

De NVBM moedigt het verspreiden van vakkennis aan door korting te geven op de aanschafprijs van daartoe geschikte publicaties. Deze korting is alleen voor leden van de NVBM.

Om gebruik te maken van een boekenactie korting moet je het aankoopbewijs samen met je naam, adres en rekeningnummer sturen naar bestuur@nvbm.nl
€ 7,50 Korting

Weinig gebieden zijn zo magistraal als de ijskappen en gletsjers van de planeet aarde, weinig is zo spannend als het onderzoek ervan. Maar weinig gebieden zijn zo kwetsbaar ook. En de wereld van het ijs verandert razendsnel. In Alles smelt laten Peter Kuipers Munneke en Martijn van Calmthout zien dat het grote smelten inmiddels is begonnen en waar dat toe zal leiden. Niet alleen verdwijnen unieke landschappen vol eindeloze sneeuw en kilometers dik ijs, het smeltwater laat wereldwijd de zeespiegel in een ongekend tempo stijgen. Op termijn kan daar geen kustverdediging tegenop. Nieuw onderzoek laat ook zien dat het nog niet te laat is. Door snel te stoppen met de uitstoot van broeikasgassen is een deel van het ijs te redden en een ongekende catastrofe te voorkomen. De wereld van het ijs is de ultieme graadmeter geworden voor onze omgang met de aarde.

Alles smelt is een verhaal over onderzoek, ontdekking, overleving én veerkracht en biedt inkijkjes in het fascinerende veldwerk van Peter Kuipers Munneke op Antarctica en in Groenland. Het boek is rijk geïllustreerd met foto’s.547x840.jpg

€ 7,50 Korting

De nieuwe Bosatlas van het Klimaat is het naslagwerk voor een groot aantal meteorolgische variabelen in Nederland.
Bostatlas2021.jpg

€ 7,50 Korting (paperback)

Wat iedereen zou moeten weten over klimaatverandering (Bart Verheggen)

Over klimaatverandering doen de meest uiteenlopende verhalen de ronde. De ene krantenkop vraagt zich af: ‘Hoezo opwarming?’ terwijl elders valt te lezen: ‘De mensheid stevent af op een klimaatcatastrofe’. Geen wonder dat veel mensen in verwarring zijn en niet weten hoe de vork in de steel zit. In het publieke debat lopen de meningen over klimaatverandering sterk uiteen, ook over feitelijke aspecten die wetenschappelijk gezien heel helder zijn. Zo weten we al sinds de negentiende eeuw dat CO2 een opwarmend effect heeft. Voor een zinnige maatschappelijke discussie is het belangrijk om de wetenschappelijke inzichten goed in beeld te hebben. Zonder bagatellisering en zonder overdrijving. Met dit boek schept klimaatwetenschapper Bart Verheggen duidelijkheid in de veelheid aan - soms tegenstrijdige - informatie. Met medewerking van Jos Hagelaars en Hans Custers legt hij op een heldere en begrijpelijke manier uit wat we zoal weten over klimaatverandering: hoe en waarom verandert het klimaat en hoe weten we dat eigenlijk? Welke risico’s kleven daaraan en hoe kunnen we die beperken? Bart Verheggen is klimaatwetenschapper en docent aan Amsterdam University College. Hij neemt al jaren actief deel aan het maatschappelijke debat over klimaatverandering. ‘Of het nu gaat om bedrieglijke beweringen van politici, verwarrende berichtgeving in de kranten of willekeurige twitteraars die met drogredeneringen strooien, Verheggen is niet te beroerd voor een factcheck. Onvermoeibaar herhaalt hij de wetenschappelijke feiten en ontkracht hij misleidende mythes.’ De Groene Amsterdammer

528x840.jpg

€ 7,50 Korting (paperback)/ € 5 Korting (digitale versie)

De tijd dringt!

Vier weerpresentatoren over klimaatverandering


Het klimaat verandert. Als we er te weinig tegen doen, zal het nog veel ingrijpender veranderen. Heleen Ekker ging voor dit boek in gesprek met de vier weerpresentatoren van het NOS Journaal: Gerrit Hiemstra, Willemijn Hoebert, Marco Verhoef en Peter Kuipers Munneke. Ze geven hun visie op de opwarming van de aarde, vertellen openhartig over hun zorgen en wat ze in hun eigen leven doen om het tij te keren. Ook gaan ze in op de impact die klimaatverandering heeft op het dagelijkse weerbericht, nu én in de toekomst. Daarbij spreekt Peter Kuipers Munneke niet alleen als weerman, maar ook als klimaatwetenschapper. In dit boek blikt hij terug op de reizen die hij maakte naar het ijs op Spitsbergen, Groenland en Antarctica en de verdwijnende permafrost in Noordwest-Canada.
De interviews in Gevoelstemperatuur bieden een toegankelijke analyse van een mondiaal probleem.9200000095628356.jpg

€ 7,50 Korting

Nederland bezit een lange en kleurrijke geschiedenis op het gebied van wetenschappelijk onderzoek in de beide poolgebieden. Dit rijk geïllustreerde boek bevat een dwarsdoorsnede hiervan. Het uitgangspunt hierbij is om de wetenschappers zelf aan het woord te laten. Zo verhalen vogelonderzoekers over decennialange observaties van stormvogels op minuscule Antarctische eilandjes. Ook komen archeologische opgravingen op Spitsbergen aan bod, evenals geologisch veldwerk op Groenland, gletsjeronderzoek op Antarctica, het verzamelen van plankton op de woelige baren rond het Antarctische continent en permafrost onderzoek in het desolate Siberië. Bovendien vertellen vele bevlogen onderzoekers over de bijzondere, soms vermakelijke, maar vooral vaak extreme omstandigheden waaronder zij hun onderzoek hebben uitgevoerd. Hiermee geeft dit boek een informatieve en tegelijkertijd boeiende beschrijving van vijftig jaar Nederlands poolonderzoek.
doordekouboek.png


€ 7,50 Korting

Aan de actualiteit en de urgentie van het klimaatprobleem gaat de geschiedenis van de klimaatwetenschap vooraf. Dat fascinerende verhaal, van de eerste, prille bevindingen tot recente onrustbarende inzichten wordt uit de doeken gedaan door klimaatblogger Hans Custers. Hij gaat in op de technische kant van de klimaatwetenschap en vertelt over de ontstaansgeschiedenis ervan. De theorie van warmte beschrijft op een heel toegankelijke manier de onderzoeken van harde werkers, diepe denkers en brutale bluffers en hun briljante ingevingen, toevalstreffers, en kleine stapjes voor- én achteruit. Het is een geschiedenis vol twijfels, conflicten en tegenstrijdigheden – én traag voortschrijdend inzicht in een complex en wereldomspannend vraagstuk. Een onmisbaar boek over een van de meest prangende kwesties van nu.

TheorieWarmte.jpg
Theorie van Warmte

€ 7,50 Korting

De vereniging voor Weerkunde en Klimatologie (VWK) heeft een boek gemaakt over wolken, hun ontstaan en hoe de wolken genoemd worden. Als er een wolkje aan de lucht is, zien we dan ook echt de verschillende wolken en begrijpen we wat voor wolk het is? Hoe kunnen we ze onderscheiden en met de juiste naam aanduiden?


In dit boek staan foto’s van alle voorkomende wolken; zij zijn er netjes onderverdeeld in de geslachten, soorten en variëteiten. Wolken zijn de zichtbare vorm van vloeibaar water in de atmosfeer, voor de mens zijn wolken echter veel meer dan dit fysische verschijnsel alleen.
Het boek is voor alle geïnteresseerden in wolken: van beginnende weeramateurs tot meer ervaren waarnemers en het is te koop voor leden en toekomstige leden.

In de 16 hoofdstukken wordt op begrijpelijke wijze uitgelegd hoe wolken ontstaan, hoe ze heten en waarom ze zo heten, met per soort wolk voorbeelden. Het uiterlijk van de wolken in de verschillende luchtlagen komt aan de orde en bij wat voor weertype je ze kunt zien. Wat wolken vertellen over het weer dat gaat komen kan hierbij natuurlijk niet ontbreken.
Ook komt het ontstaan van de diverse neerslagvormen aan de orde. Wolken en neerslag hebben veel met elkaar te maken.

Wolken brengen een enorm ruimtelijk en meestal sterk variërend element van vier dimensies in de atmosfeer. De kleurschakeringen, opbouw, lichteffecten, contrasten en variaties van wolken geven veel dynamiek aan de lucht in ons verder weinig veranderende dagelijkse landschap.
Wolken zijn ook een vorm van leven in de ruimere zin. Wolken ontstaan en lossen weer op. Wolken zorgen voor neerslag en zonder neerslag is er geen leven op land. Maar diezelfde neerslag van wolken brengt soms ook dood en verderf in de vorm van overstroming, storm en onweer.
Wolken zijn met vele superlatieven te omschrijven: Imponerend, prachtig, betoverend, bedreigend, deprimerend, fantastisch, indrukwekkend, beangstigend, overweldigend, enzovoorts.

Het herkennen van wolken is niet alleen nuttig omdat wolken een factor kunnen zijn in de weersverwachting op korte of langere termijn. Herkenning van wolken geeft ook kennis, begrip, bewondering of verwondering over de dagelijkse wolken die je ziet, alsof je naar een voortdurend veranderend grootschalig schilderij zit te kijken.

Met dit boek wordt gestreefd om de kennis van wolken bij de lezer te vergroten. Om meer over wolken te weten te komen en ze te kunnen benoemen in al hun nuances, maar ook om bewuster te genieten van de schoonheid en variëteit van wolken.

Bestellen voor niet-VWK leden kan hier: https://www.vwkweb.nl/index.php?page=Verk_WBK_NL

3174_wolkenboek_bestellen_nietleden.jpg€ 7,50 Korting

Het morgenrood, de regenboog, fata morgana’s, daar hebben we allemaal wel eens van gehoord. Maar wie kent de ring van Bishop, de bogen van Lowitz, de onderzon of de groene flits? De hemelverschijnselen ontstaan door een wisselwerking tussen licht en atmosferische deeltjes. Veel optische verschijnselen zie je makkelijk over het hoofd, maar als je weet waar je op moet letten, kan iedereen ze waarnemen. Aan de hand van honderden kleurenfoto’s, verhelderende tekeningen en computersimulaties helpt dit standaardwerk de lezer om optische verschijnselen beter waar te nemen, te determineren en te fotograferen. Peter Paul Hattinga Verschure is oprichter van het centrale meld- en verzamelpunt van optische verschijnselen. Hij is redacteur van het maandblad Weerspiegel van de Vereniging voor Weerkunde en Klimatologie en van Het Weer Magazine. Hij publiceerde regelmatig in Hemel en Dampkring, in diens opvolger Zenit en in buitenlandse tijdschriften.

Verschure.jpg

Onze sponsoren