Boekenacties

De NVBM moedigt het verspreiden van vakkennis aan door korting te geven op de aanschafprijs van daartoe geschikte publicaties. Deze korting is alleen voor leden van de NVBM.

Om gebruik te maken van een boekenactie korting moet je het aankoopbewijs samen met je naam, adres en rekeningnummer sturen naar bestuur@nvbm.nl
€ 7,50 Korting

Weinig gebieden zijn zo magistraal als de ijskappen en gletsjers van de planeet aarde, weinig is zo spannend als het onderzoek ervan. Maar weinig gebieden zijn zo kwetsbaar ook. En de wereld van het ijs verandert razendsnel. In Alles smelt laten Peter Kuipers Munneke en Martijn van Calmthout zien dat het grote smelten inmiddels is begonnen en waar dat toe zal leiden. Niet alleen verdwijnen unieke landschappen vol eindeloze sneeuw en kilometers dik ijs, het smeltwater laat wereldwijd de zeespiegel in een ongekend tempo stijgen. Op termijn kan daar geen kustverdediging tegenop. Nieuw onderzoek laat ook zien dat het nog niet te laat is. Door snel te stoppen met de uitstoot van broeikasgassen is een deel van het ijs te redden en een ongekende catastrofe te voorkomen. De wereld van het ijs is de ultieme graadmeter geworden voor onze omgang met de aarde.

Alles smelt is een verhaal over onderzoek, ontdekking, overleving én veerkracht en biedt inkijkjes in het fascinerende veldwerk van Peter Kuipers Munneke op Antarctica en in Groenland. Het boek is rijk geïllustreerd met foto’s.547x840.jpg

€ 7,50 Korting

De nieuwe Bosatlas van het Klimaat is het naslagwerk voor een groot aantal meteorolgische variabelen in Nederland.
Bostatlas2021.jpg

€ 7,50 Korting (paperback)

Wat iedereen zou moeten weten over klimaatverandering (Bart Verheggen)

Over klimaatverandering doen de meest uiteenlopende verhalen de ronde. De ene krantenkop vraagt zich af: ‘Hoezo opwarming?’ terwijl elders valt te lezen: ‘De mensheid stevent af op een klimaatcatastrofe’. Geen wonder dat veel mensen in verwarring zijn en niet weten hoe de vork in de steel zit. In het publieke debat lopen de meningen over klimaatverandering sterk uiteen, ook over feitelijke aspecten die wetenschappelijk gezien heel helder zijn. Zo weten we al sinds de negentiende eeuw dat CO2 een opwarmend effect heeft. Voor een zinnige maatschappelijke discussie is het belangrijk om de wetenschappelijke inzichten goed in beeld te hebben. Zonder bagatellisering en zonder overdrijving. Met dit boek schept klimaatwetenschapper Bart Verheggen duidelijkheid in de veelheid aan - soms tegenstrijdige - informatie. Met medewerking van Jos Hagelaars en Hans Custers legt hij op een heldere en begrijpelijke manier uit wat we zoal weten over klimaatverandering: hoe en waarom verandert het klimaat en hoe weten we dat eigenlijk? Welke risico’s kleven daaraan en hoe kunnen we die beperken? Bart Verheggen is klimaatwetenschapper en docent aan Amsterdam University College. Hij neemt al jaren actief deel aan het maatschappelijke debat over klimaatverandering. ‘Of het nu gaat om bedrieglijke beweringen van politici, verwarrende berichtgeving in de kranten of willekeurige twitteraars die met drogredeneringen strooien, Verheggen is niet te beroerd voor een factcheck. Onvermoeibaar herhaalt hij de wetenschappelijke feiten en ontkracht hij misleidende mythes.’ De Groene Amsterdammer

528x840.jpg

€ 7,50 Korting (paperback)/ € 5 Korting (digitale versie)

De tijd dringt!

Vier weerpresentatoren over klimaatverandering


Het klimaat verandert. Als we er te weinig tegen doen, zal het nog veel ingrijpender veranderen. Heleen Ekker ging voor dit boek in gesprek met de vier weerpresentatoren van het NOS Journaal: Gerrit Hiemstra, Willemijn Hoebert, Marco Verhoef en Peter Kuipers Munneke. Ze geven hun visie op de opwarming van de aarde, vertellen openhartig over hun zorgen en wat ze in hun eigen leven doen om het tij te keren. Ook gaan ze in op de impact die klimaatverandering heeft op het dagelijkse weerbericht, nu én in de toekomst. Daarbij spreekt Peter Kuipers Munneke niet alleen als weerman, maar ook als klimaatwetenschapper. In dit boek blikt hij terug op de reizen die hij maakte naar het ijs op Spitsbergen, Groenland en Antarctica en de verdwijnende permafrost in Noordwest-Canada.
De interviews in Gevoelstemperatuur bieden een toegankelijke analyse van een mondiaal probleem.9200000095628356.jpg

€ 7,50 Korting

Nederland bezit een lange en kleurrijke geschiedenis op het gebied van wetenschappelijk onderzoek in de beide poolgebieden. Dit rijk geïllustreerde boek bevat een dwarsdoorsnede hiervan. Het uitgangspunt hierbij is om de wetenschappers zelf aan het woord te laten. Zo verhalen vogelonderzoekers over decennialange observaties van stormvogels op minuscule Antarctische eilandjes. Ook komen archeologische opgravingen op Spitsbergen aan bod, evenals geologisch veldwerk op Groenland, gletsjeronderzoek op Antarctica, het verzamelen van plankton op de woelige baren rond het Antarctische continent en permafrost onderzoek in het desolate Siberië. Bovendien vertellen vele bevlogen onderzoekers over de bijzondere, soms vermakelijke, maar vooral vaak extreme omstandigheden waaronder zij hun onderzoek hebben uitgevoerd. Hiermee geeft dit boek een informatieve en tegelijkertijd boeiende beschrijving van vijftig jaar Nederlands poolonderzoek.

doordekouboek.png


Onze sponsoren