Boekenacties

De NVBM moedigt het verspreiden van vakkennis aan door korting te geven op de aanschafprijs van daartoe geschikte publicaties. Deze korting is alleen voor leden van de NVBM.

Om gebruik te maken van een boekenactie korting moet je het aankoopbewijs samen met je naam, adres en rekeningnummer sturen naar bestuur@nvbm.nl
€ 7,50 Korting

De nieuwe Bosatlas van het Klimaat is het naslagwerk voor een groot aantal meteorolgische variabelen in Nederland.
Bostatlas2021.jpg

€ 7,50 Korting (paperback)

Wat iedereen zou moeten weten over klimaatverandering (Bart Verheggen)

Over klimaatverandering doen de meest uiteenlopende verhalen de ronde. De ene krantenkop vraagt zich af: ‘Hoezo opwarming?’ terwijl elders valt te lezen: ‘De mensheid stevent af op een klimaatcatastrofe’. Geen wonder dat veel mensen in verwarring zijn en niet weten hoe de vork in de steel zit. In het publieke debat lopen de meningen over klimaatverandering sterk uiteen, ook over feitelijke aspecten die wetenschappelijk gezien heel helder zijn. Zo weten we al sinds de negentiende eeuw dat CO2 een opwarmend effect heeft. Voor een zinnige maatschappelijke discussie is het belangrijk om de wetenschappelijke inzichten goed in beeld te hebben. Zonder bagatellisering en zonder overdrijving. Met dit boek schept klimaatwetenschapper Bart Verheggen duidelijkheid in de veelheid aan - soms tegenstrijdige - informatie. Met medewerking van Jos Hagelaars en Hans Custers legt hij op een heldere en begrijpelijke manier uit wat we zoal weten over klimaatverandering: hoe en waarom verandert het klimaat en hoe weten we dat eigenlijk? Welke risico’s kleven daaraan en hoe kunnen we die beperken? Bart Verheggen is klimaatwetenschapper en docent aan Amsterdam University College. Hij neemt al jaren actief deel aan het maatschappelijke debat over klimaatverandering. ‘Of het nu gaat om bedrieglijke beweringen van politici, verwarrende berichtgeving in de kranten of willekeurige twitteraars die met drogredeneringen strooien, Verheggen is niet te beroerd voor een factcheck. Onvermoeibaar herhaalt hij de wetenschappelijke feiten en ontkracht hij misleidende mythes.’ De Groene Amsterdammer

528x840.jpg


€ 7,50 Korting

Aan de actualiteit en de urgentie van het klimaatprobleem gaat de geschiedenis van de klimaatwetenschap vooraf. Dat fascinerende verhaal, van de eerste, prille bevindingen tot recente onrustbarende inzichten wordt uit de doeken gedaan door klimaatblogger Hans Custers. Hij gaat in op de technische kant van de klimaatwetenschap en vertelt over de ontstaansgeschiedenis ervan. De theorie van warmte beschrijft op een heel toegankelijke manier de onderzoeken van harde werkers, diepe denkers en brutale bluffers en hun briljante ingevingen, toevalstreffers, en kleine stapjes voor- én achteruit. Het is een geschiedenis vol twijfels, conflicten en tegenstrijdigheden – én traag voortschrijdend inzicht in een complex en wereldomspannend vraagstuk. Een onmisbaar boek over een van de meest prangende kwesties van nu.

TheorieWarmte.jpg
Theorie van Warmte

€ 7,50 Korting

De vereniging voor Weerkunde en Klimatologie (VWK) heeft een boek gemaakt over wolken, hun ontstaan en hoe de wolken genoemd worden. Als er een wolkje aan de lucht is, zien we dan ook echt de verschillende wolken en begrijpen we wat voor wolk het is? Hoe kunnen we ze onderscheiden en met de juiste naam aanduiden?


In dit boek staan foto’s van alle voorkomende wolken; zij zijn er netjes onderverdeeld in de geslachten, soorten en variëteiten. Wolken zijn de zichtbare vorm van vloeibaar water in de atmosfeer, voor de mens zijn wolken echter veel meer dan dit fysische verschijnsel alleen.
Het boek is voor alle geïnteresseerden in wolken: van beginnende weeramateurs tot meer ervaren waarnemers en het is te koop voor leden en toekomstige leden.

In de 16 hoofdstukken wordt op begrijpelijke wijze uitgelegd hoe wolken ontstaan, hoe ze heten en waarom ze zo heten, met per soort wolk voorbeelden. Het uiterlijk van de wolken in de verschillende luchtlagen komt aan de orde en bij wat voor weertype je ze kunt zien. Wat wolken vertellen over het weer dat gaat komen kan hierbij natuurlijk niet ontbreken.
Ook komt het ontstaan van de diverse neerslagvormen aan de orde. Wolken en neerslag hebben veel met elkaar te maken.

Wolken brengen een enorm ruimtelijk en meestal sterk variërend element van vier dimensies in de atmosfeer. De kleurschakeringen, opbouw, lichteffecten, contrasten en variaties van wolken geven veel dynamiek aan de lucht in ons verder weinig veranderende dagelijkse landschap.
Wolken zijn ook een vorm van leven in de ruimere zin. Wolken ontstaan en lossen weer op. Wolken zorgen voor neerslag en zonder neerslag is er geen leven op land. Maar diezelfde neerslag van wolken brengt soms ook dood en verderf in de vorm van overstroming, storm en onweer.
Wolken zijn met vele superlatieven te omschrijven: Imponerend, prachtig, betoverend, bedreigend, deprimerend, fantastisch, indrukwekkend, beangstigend, overweldigend, enzovoorts.

Het herkennen van wolken is niet alleen nuttig omdat wolken een factor kunnen zijn in de weersverwachting op korte of langere termijn. Herkenning van wolken geeft ook kennis, begrip, bewondering of verwondering over de dagelijkse wolken die je ziet, alsof je naar een voortdurend veranderend grootschalig schilderij zit te kijken.

Met dit boek wordt gestreefd om de kennis van wolken bij de lezer te vergroten. Om meer over wolken te weten te komen en ze te kunnen benoemen in al hun nuances, maar ook om bewuster te genieten van de schoonheid en variëteit van wolken.

Bestellen voor niet-VWK leden kan hier: https://www.vwkweb.nl/index.php?page=Verk_WBK_NL

3174_wolkenboek_bestellen_nietleden.jpg€ 7,50 Korting

Het morgenrood, de regenboog, fata morgana’s, daar hebben we allemaal wel eens van gehoord. Maar wie kent de ring van Bishop, de bogen van Lowitz, de onderzon of de groene flits? De hemelverschijnselen ontstaan door een wisselwerking tussen licht en atmosferische deeltjes. Veel optische verschijnselen zie je makkelijk over het hoofd, maar als je weet waar je op moet letten, kan iedereen ze waarnemen. Aan de hand van honderden kleurenfoto’s, verhelderende tekeningen en computersimulaties helpt dit standaardwerk de lezer om optische verschijnselen beter waar te nemen, te determineren en te fotograferen. Peter Paul Hattinga Verschure is oprichter van het centrale meld- en verzamelpunt van optische verschijnselen. Hij is redacteur van het maandblad Weerspiegel van de Vereniging voor Weerkunde en Klimatologie en van Het Weer Magazine. Hij publiceerde regelmatig in Hemel en Dampkring, in diens opvolger Zenit en in buitenlandse tijdschriften.

Verschure.jpg

€ 7,50 Korting

Meteorologie speelt in de huidige luchtvaart wereld een belangrijke rol bij de veiligheid en planning en levert daarbij een grote bijdrage aan de economische opbrengsten van veel bedrijven. Luchtvaart Meteorologie is geschreven door John Brouwer en Henk Huizinga, die beide als (ex) operationele luchtvaart KNMI-meteoroloog jarenlange ervaring hebben in het verzorgen en ontwikkelen van onderwijsmateriaal in de luchtvaartsector. Vanuit hun expertise is een overzichtelijk studieboek ontstaan bedoeld voor luchtvarenden en vlucht voorbereiders(dispatchers) zowel in de kleine- als grote luchtvaart, die het belangrijk vinden dat het studiemateriaal voldoet aan de laatste stand van zaken in de luchtvaart meteorologie.
Indien een opleidingsinstituut gebruik maakt van het boek, krijgt het de beschikking over alle Powerpoint presentaties, digitale toetsen/examens en films ter verduidelijkingen van bepaalde onderwerpen.€ 7,50 Korting

Meteorologie speelt in de huidige maritieme wereld een belangrijkere rol bij veiligheid en planning en levert daarbij een belangrijke bijdrage aan de economische opbrengsten van veel bedrijven. Maritieme Meteorologie is geschreven door Henk Huizinga en John Brouwer, die beide als (ex) KNMI-meteoroloog jarenlange ervaring hebben in het verzorgen en ontwikkelen van onderwijsmateriaal in de maritieme sector. Vanuit hun expertise is een overzichtelijk studieboek ontstaan bedoeld voor zeevaartscholen, die het belangrijk vinden dat het studiemateriaal voldoet aan de laatste stand van zaken in de meteorologie.


Luchtvaart-Meteorologie-2022-Cover-uitgesneden-web-mail-half.png
Maritieme-Meteorologie-Cover-2022-webshop-afbeelding.png

€ 7,50 Korting

Meteorologischer Kalender 2024. Bekijk op https://meteorologischer-kalender.de/meteorologischer-kalender-2024/

MK_2024-1536x1049.jpg

€ 7,50 Korting

Climate Change isn't Everything Liberating Climate Politics from Alarmism

by Mike Hulme

Ook geldig voor Nederlandse vertaling


The changing climate poses serious dangers to human and non-human life alike, though perhaps the most urgent danger is one we hear very little about: the rise of climatism. Too many social, political and ecological problems facing the world today – from the Russian invasion of Ukraine to the management of wildfires – quickly become climatized, explained with reference to ‘a change in the climate’. When complex political and ethical challenges are so narrowly framed, arresting climate change is sold as the supreme political challenge of our time and everything else becomes subservient to this one goal.

In this far-sighted analysis, Mike Hulme reveals how climatism has taken hold in recent years, becoming so pervasive and embedded in public life that it is increasingly hard to resist it without being written off as a climate denier. He confronts this dangerously myopic view that reduces the condition of the world to the fate of global temperature or the atmospheric concentration of carbon dioxide to the detriment of tackling serious issues as varied as poverty, liberty, biodiversity loss, inequality and international diplomacy. We must not live as though climate alone determines our present and our future.

766x1200.jpg

€ 7,50 Korting

The Ministry for the Future

by Kim Stanley Robinson

CHOSEN BY BARACK OBAMA AS ONE OF HIS TOP READS OF 2020 Established in 2025, the purpose of the new organisation was simple: To advocate for the world's future generations and to protect all living creatures, present and future. It soon became known as the Ministry for the Future, and this is its story. From legendary science fiction author Kim Stanley Robinson comes a vision of climate change unlike any ever imagined. Told entirely through fictional eye-witness accounts, The Ministry For The Future is a masterpiece of the imagination, the story of how climate change will affect us all over the decades to come. Its setting is not a desolate, post-apocalyptic world, but a future that is almost upon us - and in which we might just overcome the extraordinary challenges we face. It is a novel both immediate and impactful, desperate and hopeful in equal measure, and it is one of the most powerful and original books on climate change ever written.

765x1200.jpg

Onze sponsoren