Excursie ECN 28 mei


Op 28 mei hebben 16 leden van de NVBM deelgenomen aan een excursie naar het ECN te Petten, waar meteorologie een belangrijke factor is bij de afdeling windenergie en de groep luchtkwaliteit en klimaatverandering (www.ecn.nl).
De afdeling wind heeft een uitgebreid windmolen-testveld in de Wieringermeer met drie meetmasten van 100 m. Hier werd de dag begonnen met een korte introductie van ECN. Het onderzoek van de afdeling wind naar rotor en windpark aerodynamica trok de volledige aandacht. Peter van Eecen gaf enthousiast een overzicht van zowel theoretisch als experimenteel onderzoek. Kunnen de rotors efficiënter worden door plaatsing van een spoiler? Kunnen we betere rekenmodellen ontwikkelen voor stroming langs de rotors? Met de ontwikkeling van windmolenparken op zee wordt tevens onderzoek gedaan naar de optimale plaatsing van de molens in clusters. Een mooi voorbeeld van de turbulentie achter de molens is te zien in figuur 1 (let op de stilstaande molen!). Een grote onzekerheid voor onderzoek naar windpark aerodynamica is zowel het gebrek aan voldoende metingen van het windveld als onzekerheden in de modellering hiervan, vandaar dat er een windpark op schaal gebouwd is.


Het middagprogramma werd door Arjan Hensen ingeleid met een overzicht van onderzoek bij de groep luchtkwaliteit en klimaatonderzoek, waarbij het Cabauw-onderzoek met zowel metingen als modellering van de broeikasgassen en radon (www.chiotto.org) werd belicht door Bart Verheggen. Petra Kroon gaf een samenvatting van haar promotie-onderzoek over de toegevoegde waarde van eddy-covariantie metingen voor de schatting van de emissie van de broeikasgassen methaan en lachgas. Zij promoveerde op 8 juni 2010 te Delft op dit onderwerp. De dag werd afgesloten met een bezoek aan de wolkenkamer, een uitleg over een bij ECN ontwikkelde online analyse instrument voor zowel gassen als aerosolen (de MARGA) en een borrel.


ECN28mei2010.jpg

Onze sponsoren