Winnaars 2021

Na een zorgvuldige overweging heeft de commissie de volgende twee kandidaten geselecteerd als winnaars van de NVBM award 2021.

Categorie Operationele Meteorologie

De winnaar van de NVBM Award voor operationeel meteoroloog is Aarnout van Delden. Aarnout heeft met zijn enthousiaste manier van lesgeven in zijn lange carrière als universitair docent en hoofddocent een stempel gedrukt op het onderwijs in de meteorologie. In die positie heeft hij generaties studenten kennis laten maken met de fundamentele principes van geofysische stromingsleer, de dynamische en fysische aspecten van meteorologie en heeft hij talloze studenten begeleid bij het afstuderen en promoveren.

Hoewel Aarnout ook een sterke rol speelt bij het onderzoek in de meteorologie en klimatologie, is het zijn enthousiasmerende bijdrage aan het onderwijs wat hem de prijs doet toekomen. De studenten van Aarnout zijn in alle hoeken binnen en buiten de meteorologie terecht gekomen, bij het ECMWF, op de weerkamers van commerciële bureaus of die van het KNMI, in adviesfuncties bij (semi-) overheid  of bedrijfsleven, bij de luchtverkeersleiding op Schiphol of defensie, als presentator van het dagelijkse weerbericht of buiten het vakgebied.

Naast het contact met de studenten is de bijdrage van Aarnout aan de vernieuwing van het onderwijs ook een belangrijke motivatie. Dat geldt voor bijv. het college dynamische meteorologie, maar ook wat betreft de introductie van de programmeertaal Python in het curriculum natuurkunde. Verder is Aarnout sinds 2014 programmaleider van de masteropleiding Climate Physics van de Universiteit Utrecht, en daarmee hoofdverantwoordelijk voor de kwaliteit van dit programma.

Wat zeker ook genoemd mag worden is de rol die Aarnout speelt binnen de meteorologische gemeenschap, zoals bijvoorbeeld tot uitdrukking komt in de energie die hij steekt in NVBM activiteiten en in het bijzonder in Meteorologica.

Categorie Onderzoek

De winnaar van de NVBM Award voor onderzoekers is Harm Jonker. Er zijn verschillende argumenten waarom Harm hier in de prijzen valt. Harm is sterk in onderzoek en in die rol heeft hij een koppeling weten te leggen tussen meteorologie en computerwetenschap. Vanuit dit inspirerende werk heeft Harm een brug weten te slaan tussen wetenschap en toepassingen in de operationele sfeer. Het gaat dan met name om zijn unieke pionierswerk dat het mogelijk heeft gemaakt om zeer hoge-resolutie atmosferische berekeningen op de schaal van Nederland uit te voeren. Dit verzilvert zich in 'weather finecasting' - een term van Harm zelf - en het opzetten van commerciële activiteiten in Whiffle waar deze weather finecasting toegepast wordt voor bijvoorbeeld de windenergie sector. Het huwelijk tussen computerwetenschap en meteorologie heeft ook andere vruchten afgeworpen, zoals de 3-D visualisatie van weersystemen die in de KNMI weerkamer operationeel gebruikt wordt.

De technologische vooruitgang binnen de meteorologie waar Harm aan meegewerkt heeft, is het gereedschap waarmee Harm bijdraagt aan het conceptuele begrip van de fundamentele processen in de grenslaag. Een voorbeeld hiervan is zijn werk naar ‘universal entrainment laws’ uit 2013.

Ten slotte zou de commissie willen noemen dat het bewonderenswaardig is dat Harm het voor elkaar heeft weten te krijgen een bloeiende atmosfeer groep op te zetten binnen de TU Delft waar de koppeling tussen actief onderzoek, technologisch uitdagend werk en toepassingen in de commercie of de operatie sterk naar voren komt.

IMG_1017.jpg

Onze sponsoren