ALV & Symposium KNMI 11 april

ALV & Mobiele Meteorologie

Afgelopen vrijdag 11 april heeft de Algemene Ledenvergadering in combinatie met een mini symposium plaats gevonden op het KNMI. De titel van het symposium was "Mobiele Meteorologie". Aan de hand van drie presentatie kregen de leden meer inzicht in de toepassing van mobiele media in de meteorologie.


Het symposium werd geopend door de nieuwe hoofddirecteur van het KNMI prof. dr. G van der Steenhoven. Hij lichtte kort toe wat het belang is van beroepsverenigingen.


De eerste spreker was Aart Overeem die verbonden is aan het KNMI en Wageningen Universiteit. In zijn presentatie vertelde hij over de potentie van het gebruik van smartphones in het bepalen van de temperatuur in steden. Door het meten van de temperatuur van de accu in een mobiele telefoon en deze enigszins te corrigeren voor bijvoorbeeld het dragen in de broekzak is een goede indicatie te verkrijgen van de lucht temperatuur. Dit is momenteel alleen nog mogelijk in steden omdat er veel metingen nodig zijn om tot een nauwkeurige temperatuur te komen.


De volgende spreker was de Weer & Verkeer manager bij RTL Niels de Kind. Buienradar is tegenwoordig ook onderdeel van RTL en het verhaal van Niels de Kind richtte zich dan ook vooral op het gebruik van de weersinformatie van buienradar op smartphones. Hij lichtte een aantal trends toe waaronder het toenemende gebruik van smartphones en de opkomst van de phablet. De phablet is een combinatie van een smartphone en een tablet en zit qua grootte ook tussen die twee in.De laatste spreker Arnoud Apituley is verbonden aan het KNMI en presenteerde iSPEX. iSPEX richt zich op het gebruik van smartphones bij de meting van de hoeveelheid, de grootte en de soort aerosolen op een bepaald moment in de dag. Iedereen kan meedoen door een klein instrument tijdelijk op de mobiele telefoon te plaatsen. Dit instrument meet onder verschillende hoeken de breking en verstrooiing van het zonlicht. Op de eerste grote meetdag deden ongeveer 5000 personen mee en zo kon men een goed beeld krijgen van de aerosolen verdeling op die dag.


Het tweede onderdeel van de dag was de Algemene Ledenvergadering. Er werd terug gekeken op een mooi 2013 met verschillende interessante excursies en symposia. Tevens werd er kort gesproken over de EMS en werd het financieel overzicht en de begroting voor komend jaar aangenomen. 
Toen het onderwerp Meteorologica aanbod kwam nam Leo Kroon het woord om het afgelopen jaar door te spreken. Ook bedankte hij iedereen en nam hij afscheid als hoofdredacteur van de Meteorologica. Hierna kwam Robert Mureau naar voren om namens de redactie en het bestuur afscheid te nemen van Leo Kroon. Als klap op de vuurpijl werd Leo door het bestuur benoemd tot erelid en kreeg hij een oorkonde. Na het afscheid werd de nieuwe hoofdredacteur Richard Bintanja welkom geheten en hij gaf aan wat hij in de komende periode met het blad wil gaan doen.
Naast een wisseling in de redactie was er tevens een wisseling in het bestuur van de NVBM. Drie jaar lang heeft Ingeborg Smeding-Zuurendonk zich ingezet voor de vereniging. Als penningmeester heeft zij een belangrijke rol gespeeld in het weer op orde brengen van de financien van de vereniging. Het bestuur is dankbaar voor al haar inspanningen. Olaf Vellinga en Michael Mayenburg zijn door de leden aangenomen om het stokje van Ingeborg over te nemen. Olaf neemt het penningmeesterschap over en Michael zal aan de slag gaan als algemeen bestuurslid en webmaster.
Het volgende punt op de agenda was de presentatie van de nieuwe website. Michael Mayenburg gaf een korte rondleiding op de nieuwe website. 


Als laatste punt presenteerde Kees Dekker zijn nieuwe boek genaamd "De Nederlandse poolexpeditie van 1882-1883".
Ter afsluiting van de dag gaf Rob Groenland een rondleiding door de weerkamer van het KNMI waarna er in de Buys-Ballotzaal genoten kon worden van een borrel.


PDF's ALV & Symposium 2014

Bestandsnaam Bestandsgrootte
Presentatie_RTL_Weer_en_Verkeer.pdf 3.5 MB
presentatie_Aart_Overeem.pdf 16.7 MB

Onze sponsoren