Nieuws

Freek Engel wint NVBM scriptieprijs 2023

Freek Engel wint NVBM scriptieprijs 2023

De winnaar van de NVBM MSc scriptieprijs 2023 is Freek Engel. Freek heeft een vernieuwend onderzoek uitgevoerd dat de gevolgen van grootschalige herbebossingsprojecten op de watercyclus in kaart brengt. De jury heeft haar thesis met interesse gelezen, en looft met name de manier waarop verschillende modellen en vakgebieden worden gecombineerd.

De scriptie getiteld “Global tree restoration potential under climate change: implications for hydrological fluxes over land” beschrijft een onderzoek naar de gevolgen van grootschalige herbebossing op de watercyclus en waterbeschikbaarheid. Bosherstel wordt vaak geopperd vanwege de positieve effecten op klimaatverandering (door de opslag van CO2) en biodiversiteit, maar kan ook onvoorziene (negatieve) effecten hebben op de watercyclus. Freek heeft bestaande simulaties met een mondiaal klimaatmodel gecombineerd met een ‘Budyko model’ (een empirisch model voor verdamping, op basis van beschikbare energie en water) en een dataset van vochttransport. In de scriptie wordt getoond dat trends in verdamping, neerslag en rivierafvoer door klimaatverandering, door herbebossing flink kunnen veranderen. Voor ruim een derde van het landoppervlakte leidt dat tot een toename van waterbeschikbaarheid, maar in het algemeen gebruiken de nieuwe bomen dus meer water voor verdamping dan dat er door lokale vocht-recycling aan extra neerslag valt.

Ook dit jaar was de jury onder de indruk van de ingediende scripties. De onderwerpen varieerden van stikstofproblematiek tot klimaatverandering in het Caribisch gebied en van inheemse weersverwachtingen tot zeewind circulaties nabij Jakarta. Ook qua methodes was er grote variatie: van gedetailleerde lokale modellering tot mondiale klimaatmodellen, naast fysieke modellen ook machine learning, en natuurlijk waarnemingen, zowel op basis van satellieten als inheemse kennis. Het vergelijken van scripties, en het kiezen van een winnaar van de scriptieprijs, is daardoor natuurlijk ingewikkeld. Hoe dan ook dankt de jury alle inzendingen, we hebben ze met plezier gelezen en veel geleerd.

Freek is gevraagd haar scriptie samen te vatten in een artikel voor Meteorologica.

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen

Onze sponsoren