Nieuws

Oproep NVBM scriptieprijs 2023 nu open voor aanvragen!

De NVBM-scriptieprijs is een initiatief van de Nederlandse Vereniging ter Bevordering van de Meteorologie. Het doel van deze prijs is om bredere bekendheid te geven aan hoogwaardig atmosferisch (meteorologie en klimaat) onderzoek uitgevoerd door MSc-studenten in Nederland. Verder hopen we hiermee naamsbekendheid voor de NVBM te genereren onder studenten meteorologie en klimatologie. De NVBM-scriptieprijs werd voor het eerst in 2022 uitgereikt. De jury was onder de indruk van het hoge niveau van de ingediende scripties, welke een zeer breed scala aan meteorologisch onderzoek beschreven, onder andere over voorspelbaarheid, waarnemingsmethoden en klimaatverandering

 

Vanwege dit succes is besloten ook in 2023 een scriptieprijs uit te reiken. De wedstrijd staat open voor MSc-scripties voltooid aan een Nederlandse universiteit waarvan de afstudeerscriptie handelt over een onderwerp met een directe relatie tot de meteorologie of fysische klimaatwetenschappen. Een afstudeerscriptie kan slechts één keer ingediend worden, namelijk in het academische jaar dat deze voltooid is.

 

Op de NVBM-website staan de volledige aanmeldcriteria; belangrijk is dat alle documenten uiterlijk op 1 juni 2023 ontvangen zijn op het e-mailadres van de NVBM (bestuur@nvbm.nl). Een onafhankelijke jury bestaande uit NVBM-leden met verschillende professionele achtergronden zal de ingezonden scripties en motivatiebrieven beoordelen. De beoordelingscriteria zijn inhoudelijke kwaliteit (bijvoorbeeld originaliteit, wetenschappelijke vernieuwing), technische uitvoering, presentatie en taalgebruik, en maatschappelijke relevantie.

 

De winnende scriptie zal worden beloond met een oorkonde, één jaar lang gratis lidmaatschap van de NVBM, en de winnaar zal de gelegenheid worden geboden om een artikel over de scriptie in Meteorologica te publiceren. Verder is voor de winnaar een geldbedrag van €250,- beschikbaar. De scriptieprijs zal tijdens het NVBM-najaarssymposium uitgereikt worden

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen

Onze sponsoren