Nieuws

Richard Bintanja benoemd tot NVBM-erelid.

Richard Bintanja benoemd tot NVBM-erelid.

Op de Algemene Ledenvergadering van 12 april heeft het bestuur Richard Bintanja benoemd tot erelid van de NVBM voor zijn verdiensten voor de vereniging. Richard heeft 10 jaar lang (2014-2023) de rol van hoofdredacteur van de Meteorologoca vervuld. Het was 2014 toen Leo Kroon stopte als hoofdredacteur, en de vereniging naarstig op zoek was naar een opvolger. Richard meldde zich en ging aan de slag. In zijn eerste “van de hoofdredacteur” schreef hij dat naast behoud van de inhoudelijke kwaliteit, hij ook graag een vernieuwingsslag wilde maken in de visuele aspecten van het blad. Het eerste nieuwe nummer had meteen een make-over doorgaan van de voorpagina, die een meer magazine-achtige stijl kregen. Met een mooie pagina-vullende foto van een pilotengat!. Richard heeft het blad gemaakt tot een afwisseling van inhoudelijke artikelen over klimaat en weer (voor dat laatste is altijd meer kopij welkom!), columnisten, en rubrieken zoals de Weermuziek. Het is ook mooi om te zien dat de redactie een gezonde mix is geworden van jonge en ervaren krachten.

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen

Onze sponsoren